Inga offertförfrågningar är bindande - Skicka in vad du är intresserad av så kollar vi på det och återkopplar med en skriftligt offert

Offentlig sektor

OFFENTLIG SEKTOR

Att beställa profilprodukter som offentlig verksamhet

Voky har idag flera kommuner, myndigheter, regioner och universitet som kunder. Detta har gett oss en god inblick i vad man ska tänka på i val av produkt, kommunikation och hur man skapar effektiva flöden genom hela processen från order till betald faktura. I alla våra offentliga ramavtal har våra kunder valt att förlänga avtalet till maximal tillåten period, något som vi tycker talar för att vi kan offentlig verksamhet.

Vi har flera smarta lösningar för att se till att er verksamhets grafiska profil, och andra krav uppfylls oavsett vem i verksamheten som avropar från avtalet. I stora organisationer finns det ofta flera beställare som inte har inblick i den grafiska profilen eller verksamhetens tillvägagångssätt för kommunikation. I dessa fall är det bra med en leverantör som underlättar framtagningen av korrekta produkter, vägleder beställarna, stöttar kommunikationsavdelningen och på så sätt minimerar risken för eventuella fel.

Planerar ni en upphandling av profilprodukter?

Bjud gärna in Voky till er RFI och låt oss komma med idéer och exempel för hur en lyckad kravställning görs.

Fråga oss även gärna om E-faktura, kopplingar till inköpssystem och andra tjänster rörande STFI-standarden. Visste du t.ex. att alla våra webshoppar vi publicerar åt kund uppfyller kraven för tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser? Våra webshoppar uppfyller WCAG 2.0, och är framtagna tillsammans med våra kunder.