Inga offertförfrågningar är bindande - Skicka in vad du är intresserad av så kollar vi på det och återkopplar med en skriftligt offert

Kvalitetsarbete

Så jobbar vi

Kvalitet i alla led

I en verksamhet där vi levererar cirka 10 000 unika kundorders per år är det väldigt viktigt för oss att ha ett löpande arbete med kvalité.

Genom vårt ledningssystem skapar vi goda förutsättningar förankrade i en välarbetad kvalitetspolicy där stommen utgörs av ett antal kvalitetsmål. Förutom ett ständigt förbättringsarbete, en gedigen syn på kompetensutveckling och stor fokus på kundnöjdhet så tar vi hjälp av digitaliserade processer för att nå dessa mål.

Vi har som mål att kvalitén på våra produkter och tjänster skall skapa ett högt mervärde och vara en av de starka bidragande faktorerna till varför kunderna alltid väljer Voky som leverantör. I vårt arbete skall hög service, effektivitet, rätt kvalité- och leveranstid vara en genomgående faktor. Vi lyfter kontinuerligt upp problem, analyserar och sätter in åtgärder/nya rutiner för att säkerställa att vi inte upprepar våra tidigare misstag.

Kvalitetspolicy

Vi ska analysera, förstå och tillgodose våra kunders behov samt överträffa deras förväntningar.

Vi ska sträva efter att uppnå maximalt kundvärde, genom att leverera minimalt med felaktiga produkter med högsta möjliga leveranssäkerhet.

Vi skall vara medvetna om att kunden och marknaden förändras, vi ska därför lyssna på kunden och marknaden och anpassa vår verksamhet utifrån dem.

Vi skall fastställa, arbeta mot och följa upp vårt arbete gentemot mätbara mål.

Vi ska i första hand ta beslut baserat på data.

Vi ska ha tydliga ansvarsområden så att alla medarbetare förstår och accepterar sitt ansvar.

Vi ska arbeta skalbart i våra operativa och repetitiva processer.

Vi ska sträva efter att digitalisera och automatisera våra processer.

Vi analyserar risker och avvikelser på ett långsiktigt sätt genom att identifiera grundorsaker.

Vår verksamhet och våra processer ska präglas av tydlighet och metoder som gör det lätt att göra rätt.

Vi ska ha tydliga instruktioner för vanligt återkommande uppgifter. Vanligt återkommande uppgifter ska också systematiskt utvärderas och förbättras.

Allt vi gör kan bli bättre och vi arbetar därför med ständiga förbättringar.

ISO 9001 certifiering

Kvalitetscertifiering - Sedan 2020 är Voky certifierade enligt ISO 9001:2015, vilket innebär att vårt ledningssystem uppfyller kraven för ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete.