Hos oss får du alltid en skriftlig orderbekräftelse för godkännande innan din order blir bindande

Miljö & hållbarhet

Miljö

Vi strävar efter att bli en förebild inom aktivt och långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete.

Som företag anser vi oss ha ett ansvar gentemot samhället med hänsyn till både människor och miljö – ett Corporate Social Responsibility, också kallat CSR. Detta omfattar exempelvis vårt arbete med att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.

Tack vare att vi välstrukturerat och effektivt arbetar under ett eget ledningssystem så kan vi säkerställa att hela organisationen jobbar mot samma miljömål som är stommen i vår miljöpolicy. Miljöpolicyn är antagen av Vokys ledning och innehåller ett löfte om ett ständigt förbättringsarbete i hela kedjan från idé och beställning till produktion och leverans.

Miljöpolicy

 

Vi ska följa gällande miljölagstiftning, förordningar och bestämmelser, men ha som mål att överträffa dessa, med utgångspunkt i vår omvärldsbevakning av branschrelevanta miljöfrågor.

Vårt miljöarbete ska vara väl integrerat i vår affärsplan och kvalitetspolicy, så att miljöarbetet helt integreras i företagets löpande verksamhet

Vi ska föra en dialog mellan medarbetare, leverantörer och kunder i hur vi tillsammans kan arbeta mer hållbart ur ett livscykelperspektiv.

Vi skall fastställa, arbeta mot och följa upp vårt miljöarbete gentemot mätbara mål.

Allt vi gör kan bli bättre, och vi arbetar därför med ständiga förbättringar i vårt miljöarbete.

Vokys miljöarbete

Hållbar produktion - från idé till leverans.

 • Vad finns i materialet?
 • Vilka kemikalier finns i tryckfärgerna?
 • Är materialet återvinningsbart?
 • Vilken påverkan har produkten på miljön?
 • Vilka andra krav bör produkten uppfylla?
 • Hur är förhållandena i fabriken
 • Hur många timmar arbetar man?
 • Hur ser brandsäkerheten ut?
 • Hur ser kvalitets- och miljösäkringen ut?
 • Sker verkligen tillverkningen i fabriken?
 • Hur transporteras produkten?
 • Kan transporter effektiviseras?
 • Är produkten optimalt förpackad?
 • Kan samfrakt ske med andra leveranser?

 

MILJÖCERTIFIKAT

ISO 14001 certifiering

Sedan 2020 är Voky certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket innebär att vårt ledningssystem uppfyller kraven för ett effektivt och strukturerat miljöarbete.