Inga offertförfrågningar är bindande - Skicka in vad du är intresserad av så kollar vi på det och återkopplar med en skriftligt offert

Försvarshögskolan

Försvarshögskolan x Voky

Starten på ett framgångsrikt samarbete

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. I en konkurrensutsatt upphandling visade det sig att FHS stod inför flertalet utmaningar relaterade till sitt varumärke och tilldelade därför Voky att på bästa sätt kultivera och främja detta.

Voky erbjöd en effektiv logistikkedja som möjliggjorde en smidig och strömlinjeformad beställningsprocess. Dessutom introducerade Voky en användarvänlig webbshop, tillgänglig för både nya studenter, alumner samt Försvarshögskolans personal.

Unika, effektiva lösningar och en nära dialog - receptet till ett lyckat varumärkesbyggande

 

Vokys samarbete med Försvarshögskolan är en kontinuerlig resa där Voky agerar med konstant närvaro för att erbjuda produkter och tjänster som syftar till att möta FHS unika behov och mål. Försvarshögskolan har en tydlig vision: att locka nya studenter och skapa en trivsam miljö, samtidigt som de bibehåller en nära koppling till Försvarsmakten och levererar kompetenta individer till dess rader.

I ett tidigare skede ansvarade Försvarshögskolans medarbetare själva för distribtionen av produkter och lade en betydande mängd tid och resurser på administrativa uppgifter. För att effektivisera sin process och samtidigt förenkla för alla parter, sökte de en pålitlig aktör i ett nytt samarbete. Genom tjänsterna hos Voky, har Försvarshögskolan nu möjligheten att nå både nuvarande studenter och alumner på ett smidigt och effektivt sätt. Det är särskilt värdefullt i deras mål att betjäna en mångfald av internationella studenter och ett aktivt alumninätverk.

 

Ett exempel på hur Voky arbetar med produktsortiment anpassade efter Försvarshögskolans förutsättningar, är ett återkommande problem med skadade diplom. Där utvecklade Voky en innovativ lösning i form av diplomrullar. Dessa rullar är både estetiskt tilltalande och försedda med Försvarshögskolans logotyp, vilket inte bara skyddar diplomens integritet utan även förstärker varumärkets exklusivitet.

Voky är alltid hängivna att stödja Försvarshögskolan i att nå sina mål genom att skapa produkter som inte bara är funktionella utan också utmärkande och starkt förknippade med deras varumärke. Vokys nära samarbete med Försvarshögskolans möjliggör en kreativ dialog där parterna gemensamt utforskar spännande idéer och förbättringar. Denna synergistiska relation har visat sig vara mycket fruktbar, då den ger möjlighet att förstå och adressera FHS specifika behov och mål på ett kreativt och effektivt sätt.

 

 

Svart keps med Försvarshögskolans vita logotyp. Guldlogotyp på vitt papper baktill.

Resultatet? Brand merch made easy.

Resultaten från Vokys samarbete med Försvarshögskolan är en tydlig indikation på det stora förtroende parterna emellan. Voky är stolta över att ha etablerat en relation som bygger på ömsesidig tillit och en djup förståelse för deras unika behov och övergripande målsättningar.

En av de mest övertygande bevisen för det framgångsrika partnerskapet är den minimala mängden reklamationsärenden som inkommit och problem som uppdagats. Detta utgör en pålitlig indikation på den höga kvaliteten på Vokys produkter och den konsekventa förmågan att uppfylla kundens förväntningar.

Försvarshögskolan har även uttryckt sin fulla tillfredsställelse med Vokys förmåga att leverera en bred variation av produkter. I en marknad med en mängd leverantörer att välja mellan har vi etablerat oss som deras pålitliga partner som kan exakt matcha deras specifika behov och krav.

En annan viktig framgångsfaktor har varit att Voky har bistått Försvarshögskolan att skapa enhetlighet i sin kommunikation genom profilprodukterna de delar ut. Detta har resulterat i en starkare och mer enhetlig varumärkesidentitet och har förenklat Försvarshögskolans förmåga att förmedla sitt budskap på ett tydligt och igenkännbart sätt.

I avslutning, detta samarbete har inte bara stärkt Försvarshögskolans varumärke utan har också gjort hela processen så smidig och enkel som möjligt. Det är en perfekt reflektion av Vokys egen slogan - "Brand merch made easy." För oss är det viktigt att kunden upplever enkelhet och effektivitet i varje steg av vägen, och det är precis vad vi strävar efter att leverera.